ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 7, Number 9 / 1953, Pages 537 – 600

The use of 'V-K' chalk as a preservative in sugar-beet storage and for preparation of powdered insecticides 537 543
J. Vašátko and V. Križan
O aromatickom podiele rastlého lignínu 545 551
K. Kürschner
Geometrical analysis of crystal structure of tetra-m-tolyltin and tetra-m-tolyllead 553 562
J. Malý and J. Teplý
The determination of bismuth with 8-quinolinol 563 569
A. Jílek and M. Křivánek
Niekoľko novších smerov vo vývoji plastických látok 571 586
Ľ. Chaternuch
Kontrola výtěžnosti  v zemědělských lihovarech 587 597
J. Malcher, B. Brixi, and V. Dušek
New books and journals 598 600

Monday, December 17, 2018

IMPACT FACTOR 2017
0.963
SCImago Journal Rank 2017
0.306
SEARCH
Advanced
VOLUMES
International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
14th Pannonian International Symposium on Catalysis
16th Czech - Slovak Spectroscopic Conference 2018
45th International Conference of SSCHE
© 2018 Chemical Papers