ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 5, Number 8 / 1951, Pages 441 – 504

The analytical follow-up of the condensation of formaldehyde with phenol 441 447
R. Domanský and V. Berger
Teoretické a skutočné množstvo melasy 448 465
M. Gärtner
Photographic determination of potassium guaiacolsulfonate in sirups 465 470
G. Dušinský and V. Parrák
Polarographic determination of substituted phenyl methyl ketones 470 475
I. Ježo and K. Babor
Vývoj elektrografie a její použití v hutnické praksi 483 497
R. Jirkovský
Pokroky v cementárstve a vápeníctve v posledných rokoch 498 500
V. Figuš
O nových postupoch vo výrobe drevodrvinových dosák na princípe aktivácie lignínu 500 502
J. Paclt
K otvoreniu slovenskej odbočky Československo-sovietskeho inštitútu v Bratislave 502 503
P.Nemec

Wednesday, June 19, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers