ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 2, Number 8 / 1948, Pages 229 – 260

Constitution of orthotelluric acid 229 231
B. Stehlík
 Nové náhľady na chemické väzby 231 235
M. Zikmund
The principle of the structure of silicates 235 241
B. Stehlík
O výzkumnictví v průmyslu výživy 241 245
J. Nebovický and M. Květoň
O nových alkaloidoch 246 246
M. Bózner
About the correct Slovak chemico-technological terminology 247 248
New books and journals 248 250
M. Zikmund
Economical news 250 259
News of the Society 260 260

Sunday, September 15, 2019

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2018
0.274
SEARCH
Advanced
VOLUMES
International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
46th International Conference of SSCHE
© 2019 Chemical Papers