ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 1, Number 2 / 1947, Pages 33 – 64

Ideový návrh na rekonštrukciu chemického spracovania dreva v podniku Lučobné  a farmaceutické závody, nár.podnik závod Smolenice 33 51
L. Suran
Pred otvorením výskumného ústavu v Dynamitke 51 54
M. Furdík
Budúcnosť nemeckého priemyslu 54 59
O nových cenách mydla 59 60
J. Hvorecký
Patenty 61 62
 New of the Society 62 63

Monday, June 17, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers