ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 1, Number 2 / 1947, Pages 33 – 64

Ideový návrh na rekonštrukciu chemického spracovania dreva v podniku Lučobné  a farmaceutické závody, nár.podnik závod Smolenice 33 51
L. Suran
Pred otvorením výskumného ústavu v Dynamitke 51 54
M. Furdík
Budúcnosť nemeckého priemyslu 54 59
O nových cenách mydla 59 60
J. Hvorecký
Patenty 61 62
 New of the Society 62 63

Wednesday, August 15, 2018

IMPACT FACTOR 2017
0.963
SCImago Journal Rank 2017
0.306
SEARCH
Advanced
VOLUMES
14th Pannonian International Symposium on Catalysis
16th Czech - Slovak Spectroscopic Conference 2018
45th International Conference of SSCHE
© 2018 Chemical Papers