ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Odvodenie rovníc pre výpočet výšky vrstvy kontinuitne pracujúcich adsorpcných kolón (III)

Š. Kachaňák and J. Valtýni

Katedra anorganickej technológie Slovenskej vysokej školy technickej, Bratislava

 

Full paper in Portable Document Format: 1812a881.pdf (in Slovak)

 

Chemical Papers 18 (12) 881–889 (1964)

Thursday, February 29, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers