ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Kontrola výtěžnosti  v zemědělských lihovarech

J. Malcher, B. Brixi, and V. Dušek

Výskumný ústav kvasného prumyslu, Praha

 

Full paper in Portable Document Format: 79a587.pdf (in Czech)

 

Chemical Papers 7 (9) 587–597 (1953)

Monday, September 21, 2020

IMPACT FACTOR 2019
1.680
SCImago Journal Rank 2019
0.331
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers