ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Černáková

Chitosan sponge matrices with β-cyclodextrin for berberine loadinging 1262 1267
Mária Hnátová, Dušan Bakoš, Ľudmila Černáková, and Monika Michliková Vol. 70, 9
Emulsifier and Initiator Effects on the Emulsion Copolymerization of Styrene with Butyl Acrylate 140 144
V. Chrástová, S. Ďuračková, J. Mrenica, and L. Černáková Vol. 53, 2
Hydrolysis of N,N-dimethyldithiocarbamide polystyrene end groups 471 480
Š. Fűzy, Ľ. Černáková, E. Štaudner, and J. Beniska Vol. 40, 4
Preparation of polystyrene with low relative molecular mass 511 518
E. Štaudner, Š. Fűzy, L. Černáková, J. Beniska, G. Kyselá, and G. Rízner Vol. 37, 4

Sunday, June 16, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers