ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Šišková

pH-sensitive N,N-(dimethyl)-N-alkanamine-N-oxides as gene delivery vectors 1739 1748
Gilda Liskayová, Lukáš Hubčík, Katarína Šišková, Ingrid Pauliková, Dominika Galliková, Ferdinand Devínsky, Sergio S. Funari, and Daniela Uhríková Vol. 71, 9
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(β-hydroxybutyrate) blend films under artificial UV irradiation and under real agricultural conditions during their application as mulches‡ 1268 1278
Katarína Mosnáčková, Alena Šišková, Ivica Janigová, Jozef Kollár, Miroslav Šlosár, Štefan Chmela, Pavol Alexy, Ivan Chodák, Ján Bočkaj, and Jaroslav Mosnáček Vol. 70, 9
Free radical damage to rat retina and lens 540 540
A. Siskova and J. Wilhelm Vol. 52, SI
Synthesis of new derivatives of 2-thio-1,3-indandione 687 692
M. Lacová and N. Šišková Vol. 38, 5

Wednesday, May 25, 2022

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2022 Chemical Papers