ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Ježdík

Synergistic action of amphotericin B and rhamnolipid in combination on Candida parapsilosis and Trichosporon cutaneum 1471 1480
Olga Maťátková, Irena Kolouchová, Eva Kvasničková, Richard Ježdík, Jan Masák, and Alena Čejková Vol. 71, 8

Friday, April 10, 2020

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2018
0.274
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers