ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Jr

Progress in emerging techniques for characterization of immobilized viable whole-cell biocatalysts 2309 2324
Marek Bučko, Alica Vikartovská, Andrea Schenkmayerová, Ján Tkáč, Jaroslav Filip, Dušan ChorvátJr., Vilém Neděla, Marion B. Ansorge-Schumacher, and Peter Gemeiner Vol. 71, 11
Vapour permeation and sorption in fluoropolymer gel membrane based on ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide 1739 1746
Lenka Morávková, Ondřej Vopička, Jiří Vejražka, Hana Vychodilová, Zuzana Sedláková, Karel Friess, and Pavel Izák Vol. 68, 12
Measurement of critical heat flux conditions under vacuum 1767 1773
Lenka Nemsilová, Pavol Timár Jr., Pavel Timár, Ján Stopka, Ladislav Štibrányi, and Vladimír Báleš Vol. 68, 12
Intensification of heat transfer in a liquid film evaporator 1774 1778
Pavol Timár Jr., Lenka Nemsilová, Pavel Timár, Ján Stopka, Ladislav Štibrányi, and Vladimír Báleš Vol. 68, 12
Erratum to: “Martin Danko, Matej Mičušík, Mária Omastová, Juraj Bujdák, Dušan Chorvát, Jr.: Spectral characterisation of new organic fluorescent dyes with an alkoxysilane moiety and their utilisation for the labelling of layered silicates” 1621 1622
Martin Danko, Matej Mičušík, Mária Omastová, Juraj Bujdák, and Dušan Chorvát Jr. Vol. 68, 11
Spectral characterisation of new organic fluorescent dyes with an alkoxysilane moiety and their utilisation for the labelling of layered silicates 18 28
Martin Danko, Matej Mičušík, Mária Omastová, Juraj Bujdák, and Dušan Chorvát Jr. Vol. 67, 1

Wednesday, June 03, 2020

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2018
0.274
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers