ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Kürschner

The determination of lignosulfonic acids in sulfite liquors 99 108
K. Kűrschner Vol. 9, 2
O aromatickom podiele rastlého lignínu 545 551
K. Kürschner Vol. 7, 9
Nová metóda kvantitatívneho stano­venia lignínu 475 488
K. Kürschner and T. Schweizpacherová Vol. 7, 8
K stanoveniu lignínu podľa Kürschnera-Schweizpacherovej 489 494
K. Kürschner and T. Schweizpacherová Vol. 7, 8
Quantitative determination of lignin 335 343
K. Kűrschner Vol. 6, 5-6

Thursday, September 19, 2019

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2018
0.274
SEARCH
Advanced
VOLUMES
International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
46th International Conference of SSCHE
© 2019 Chemical Papers