ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Kowalczyk

Antibacterial action of (5-nitrofurfuryl)-derived aminophosphonates and their parent imines 365 374
Jarosław Lewkowski, Marta Morawska, and Aleksandra Kowalczyk Vol. 73, 2
Analytical procedure for steroid profiling valid for Athlete Biological Passport 254 261
Anna Jarek, Katarzyna Kowalczyk, Piotr Chołbiński, Katarzyna Chajewska, Ewa Turek-Lepa, Andrzej Pokrywka, Ewa Bulska, and Dorota Kwiatkowska Vol. 69, 2
Montmorillonite intercalated with SiO2, SiO2-Al2O3 or SiO2-TiO2 pillars by surfactant-directed method as catalytic supports for DeNOx process 1219 1227
Lucjan Chmielarz, Andrzej Kowalczyk, Magdalena Wojciechowska, Paweł Boroń, Barbara Dudek, and Marek Michalik Vol. 68, 9
Oxidation of ammonia using modified TiO2 catalyst and UV-VIS irradiation 607 611
Łukasz Kowalczyk and Małgorzata Iwona Szynkowska Vol. 66, 6

Saturday, May 18, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers