ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Kozmál

Prof. Dr. Juraj Hostomsky, sixty years old 310 311
F. Kozmál Vol. 18, 4
Zrážanie hemicelulóz z odpadových lúhov pri výrobe alkalicelulózy zlúčeninami železa 444 458
F. Kozmál Vol. 9, 7
Dnešný stav zhodnotenia sulfitových výluhov 340 348
F. Kozmál Vol. 1, 9-10

Tuesday, August 11, 2020

IMPACT FACTOR 2019
1.680
SCImago Journal Rank 2019
0.331
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers