ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Malcher

Kontrola výtěžnosti  v zemědělských lihovarech 587 597
J. Malcher, B. Brixi, and V. Dušek Vol. 7, 9

Monday, September 28, 2020

IMPACT FACTOR 2019
1.680
SCImago Journal Rank 2019
0.331
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers