ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Michliková

Chitosan sponge matrices with β-cyclodextrin for berberine loadinging 1262 1267
Mária Hnátová, Dušan Bakoš, Ľudmila Černáková, and Monika Michliková Vol. 70, 9

Monday, July 13, 2020

IMPACT FACTOR 2018
1.680
SCImago Journal Rank 2019
0.331
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers