ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Sýkorová

Electrochemical behaviour of the LiF-(CaF2)-La2O3 system 154 159
Marta Ambrová, Jana Jurišová, Alexandra Sýkorová, Dalibor Uher, Vladimír Danielik, and Ján Híveš Vol. 62, 2
Adsorption of SO2 on alumina 311 314
P. Fellner, J. Jurišová, V. Khandl, A. Sýkorová, and J. Thonstad Vol. 60, 4
Chemical Reactions of Sulphur Species in Cryolite-Based Melts 235 239
M. Ambrová, P. Fellner, J. Gabčová, and A. Sýkorová Vol. 59, 4
Verification of potato varieties by protein and enzyme electrophoresis 596 596
S. Sykorova and A. Sasek Vol. 52, SI
Identification of a collection of barley varieties certified in the Czech Republic in 1997-98 597 597
J. Bradova, S. Sykorova, and A. Sasek Vol. 52, SI
Electrodeposition of Molybdenum from KF—K2Mo04—Si02 Melts 10 14
P. Zatko, M. Makyta, J. Sýkorová, and A. Silný Vol. 48, 1

Monday, July 15, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers