ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Třísková

Spectroscopic study of protonation of oligonucleotides containing adenine and cytosine 731 737
Terézia Vojtylová, Dana Dospivová, Olga Třísková, Iveta Pilařová, Přemysl Lubal, Marta Farková, Libuše Trnková, and Petr Táborský Vol. 63, 6

Tuesday, June 25, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers