ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Tibenský

Solubility of Trihydrogenboric Acid in Aqueous Solutions Containing Various Cations at Different pH Values 23 27
H. Langfelderová, Ľ. Macášková, D. Makáňová, A. Mašlejová, E. Ďurčanská, F. Krejči, and Ľ. Tibenský Vol. 47, 1
Selective Cation Exchange on the Cross-linked Pectin 401 406
V. Tibenský Vol. 22, 6
Determination of small amounts of HCl and of polyuronic acids and acidic polysaccharides, containing carboxyl groups 259 271
R. Kohn, V. Tibenský, and I. Furda Vol. 19, 4
Determination of the carboxyl groups of pectin by the precipitation of insoluble copper pectates and pectinates 98 106
R. Kohn and V. Tibenský Vol. 19, 2
The separation of prelimed mud in the purification of beet-sugar juice 231 243
V. Tibenský and Z. Kohnová Vol. 12, 4
Progresívne predčerovanie pri zdokonalenom spôsobe epurácie repnej šťavy. Poloprevádzkové pokusy 296 305
V. Tibenský Vol. 9, 5
Honey production from melons of Slovak origin 106 111
D. Ivačenko and V. Tibenský Vol. 8, 2-3

Tuesday, June 18, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers