ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Vandáková

Z. Platková, M. Polakovič, V. Štefuca, M. Vandáková, and M. Antošová: Selection of Carrier for Immobilization of Fructosyltransferase from Aureobasidium pullulans 150 150
Z. Onderková, M. Polakovič, V. Štefuca, M. Vandáková, and M. Antošová Vol. 61, 2
Selection of carrier for immobilization of fructosyltransferase from Aureobasidium pullulans 469 472
Z. Platková, M. Polakovič, V. Štefuca, M. Vandáková, and M. Antošová Vol. 60, 6
Optimization of Cultivation Conditions for Production of Fructosyltransferase by Aureobasidium pullulans 15 22
M. Vandáková, Z. Platková, M. Antošová, V. Báleš, and M. Polakovič Vol. 58, 1

Saturday, July 13, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers