ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Záhradníková

Polar constituents of ligustrum vulgare L. and their effect on lipoxygenase activity 367 372
Pavel Mučaji, Milan Nagy, Anna Záhradníková, Ivana Holková, Lýdia Bezáková, Emil Švajdlenka, Tibor Liptaj, and Nadežda Prónayová Vol. 65, 3

Wednesday, July 24, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers