ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Zhi

Effects of pyrolysis temperature on drinking water treatment residual biochar properties and organophosphorus pesticides adsorption 5289 5299
Cheng Shen, Zhiguo Song, Zuming Qiu, and Ruixia Gao Vol. 78, 9
Preparation of chitosan-copper material and its application on propylene-propane adsorption separation 4751 4765
Dongyu Jin, Yuming Tu, Zidong Zhang, Zhiyong Zhou, and Zhongqi Ren Vol. 78, 8
Preparation of amidogen-rich monolithic corn bract via surface graft modification for efficient separation of acid red from wastewater 4827 4839
Zhijian Zhang and Wenjun Luo Vol. 78, 8
An improved route to urapidil from 1-(2-methoxyphenyl)piperazine and oxetane 4395 4400
Li-Zhi Zhang, Feng-Liang Liu, Hao-Yue Xiang, Zhen-Yu Zhan, and Jie Shen Vol. 78, 7
Facile access to a methylthiocoumarinyl formate as highly selective and sensitive fluorescent probe for hypochlorite 3607 3615
Yu Shi, Baijun Zhao, Ji Fan, Yong Zhao, Yanxi Song, Huachao Li, Zhiyu Shao, and Hongqi Li Vol. 78, 6
Effects of water-induced aging on iron (oxyhydr)oxides nanoparticles: linking crystal structure, iron ion release, and toxicity 4029 4043
Artur Dzeranov, Lyubov Bondarenko, Daniel Saman, Mikhail Prokof'ev, Vera Terekhova, Lyudmila Telegina, Gulzhian Dzhardimalieva, Sofia Bolotskaya, and Kamila Kydralieva Vol. 78, 6
Titanium carbide MXene/silver nanostars composite as SERS substrate for thiram pesticide detection 2855 2865
Nur Nazhifah Yusoff, Farah Shahadah Nor Azmi, Norhayati Abu Bakar, Tengku Hasnan Tengku Abdul Aziz, and Joseph George Shapter Vol. 78, 5
Magnetic nanocomposites as multifunctional carriers for enzymes immobilization: a review 1353 1365
Li Zaixing, Li Chao, Zhang Qinqin, Hong Chen, Zhang Wenjing, Xu Bingbing, Qin Xue, Li Guixia, and Ning Zhifang Vol. 78, 3
Correlation between leakage conductance and interface charge density in PVC-based composite dielectrics filled with various carbon-based conductive particles 875 886
Zhibin Geng Vol. 78, 2
Corrosion inhibition behavior and theoretical study on carbon steel in H2SO4 by Schizochytrium extract 909 926
Qihui Wang, Xing Zhou, Chongkang Zhao, Ruozhou Wang, Yi Sun, Zhitao Yan, and Xueming Li Vol. 78, 2
In vitro activity of novel 4-iminohydantoin sulfamide derivatives against human cytomegalovirus 133 140
Victor Zhirnov, Oleh Shablykin, Svitlana Chumachenko, Yurii Kornii, Kathy A. Keith, Emma A. Harden, Caroll B. Hartline, Scott H. James, Oleksandr Kobzar, Vasyl Kovalishyn, Andriy Vovk, and Volodymyr Brovarets Vol. 78, 1
Investigation of the effect of conversion bath aging time on V/Zr-based conversion coating formation and corrosion resistance ability 263 273
Zhichun Cui, Jianzhong Li, Donghai Qiu, Wenhu Yang, and Zhiying Zhang Vol. 78, 1
Highly sensitive detection of sarin simulant by a functional SiNW array 5431 5440
Xingqi Liu, Hongpeng Zhang, Zhiping Huang, Zhenxing Cheng, and Tie Li Vol. 77, 9
A fluorescent turn-on probe based on coumarin-thiourea conjugate for Hg2+ detection in a wide pH range 4297 4305
Yanxi Song, Mengjie Yan, Xiaofeng Xia, Zhixiu Pan, Jinjiang Shi, Hongqi Li, and Peihong Cong Vol. 77, 8
Spectrophotometric and colorimetric trivalent chromium ions detection in aqueous solution based on citrate-capped gold nanoparticles 4719 4725
Miao Cao, Xiaojie Ye, Yumin Liu, Peng Zhang, and Zhikun Zhang Vol. 77, 8
Design, synthesis and application of tetraphenylethene substituted chalcones as pH and Et3N indicators 4473 4487
Jing Zhang, Xudong Wu, Zhiyong Xing, and Zhi Li Vol. 77, 8
Interactions of CdSe and CdSe@ZnS quantum dots with transferrin and effects on the iron ions release 3703 3712
Zhiqiang Zhou, Jianfang Cen, Huixiao Wang, Yu Sun, and Liyun Yang Vol. 77, 7
Palladium oxide nanofibers: an efficient catalyst for cross-coupling of challenging aromatic nitriles 3911 3920
S. Thenmozhi, N. Dharmaraj, and K. Kadirvelu Vol. 77, 7
Novel CO2-based low-molecular weight poly (propylene carbonate) diol (PPCD) for two-component polyurethane adhesive 3347 3359
Chaozhi Wang, Hualin Li, Zhenhong Huang, Zhu Ding, Zonglin He, Baohua Liu, Jiaoyan Ai, and Lina Song Vol. 77, 6
Molecular structure, spectroscopic and DFT computational studies on 3,9-diazatetraasteranes 2557 2569
Runzhi Sun, Yeming Wang, Changwei Ge, Shijie Wang, Xiuqing Song, and Hong Yan Vol. 77, 5
Two-step strategy for the comprehensive utilization of tobacco stem 1797 1808
Xinyu Yang, Zechun Liu, Jiangsheng Liu, Jie Zheng, Xingyong Li, Shuirong Li, Yueyuan Ye, Wei Xie, Jianping Zhang, Hongqiao Lan, Dechao Wang, and Zhifeng Zheng Vol. 77, 4
Green synthesis, characterization and application on the proanthocyanidins-functionalized Fe3O4 @ Ag nanoparticles 2115 2124
Yamei Lin, Hongxin Zhi, Shengkai Liu, Boyu Chen, Yujie Fu, and Zhiguo Liu Vol. 77, 4
A highly selective fluorescent probe for the detection of exogenous and endogenous hypochlorous acid/hypochlorite 2317 2325
Huiqin Wei, Meixia Tan, Yitong Lin, Houzheng Chen, Xinyao Wu, Zhiqiang Zhang, and Fang Ke Vol. 77, 4
Investigation of biocompatible Polyvinylpyrrolidone intercalated yttrium oxide nanocomposites (PVP/Y2O3 NCs) for antibacterial and antitumor applications 1231 1245
G. Myvizhi, S. K. Krishna, and Navaneethan Duraisamy Vol. 77, 2
Potassium promoted Fe–Ce composite oxides monolithic catalysts for catalytic soot combustion 7045 7052
Kun Wei, Xie Wang, Liming Shi, Sen Yang, Zhifeng Xue, Wei Qin, Junwei Wang, Kaixuan Xu, and Xianlong Zhang Vol. 77, 11
Extraction of nervonic acid from Acer truncatum oil by urea inclusion 5701 5711
Jiayi Shi, Jie Wang, Yingxi Gao, Shichao Tian, Zhiyong Zhou, and Zhongqi Ren Vol. 77, 10
Effects of addition of polyvinyl pyrrolidone (PVP) as a corrosion inhibitor to Zr/V-based conversion coating on aluminum alloy 5847 5857
Cui Zhichun, Li Jianzhong, Zhang Zhiying, Yang Wenhu, and Qiu Donghai Vol. 77, 10
Novel amide derivatives containing a pyridine moiety: design, synthesis as potential fungicides 6299 6310
Xin Luo, Yifang Chen, Yu Wang, Zhifu Xing, Ju Peng, Chongfen Yi, and Jixiang Chen Vol. 77, 10
Liquid crystal 5CB-loaded nanogold as new nanocatalyst combined with aptamer to determine small organic pollutants by Cu2O resonance Rayleigh scattering probe 141 149
Han-Bing Huang, Gui-Qing Weng, Ai-Hui Liang, and Zhi-Liang Jiang Vol. 77, 1
Effect of pH value on the structure of amorphous zirconia precursor under coprecipitation 269 276
Yang He, Zhihui Li, and Feng Wu Vol. 77, 1
Pyrolysis and kinetic study of ethanol and DME inside a shock tube 229 239
Yong-chao Dong, Zhi-hao Ma, En-yu Lv, Xin Wang, Xin Li, and Yi-fan Jin Vol. 77, 1
Rational design of AIE-based carbazole derivatives for lipid droplet-specific imaging in living cells 563 569
Hui Wang, Xuebin Shen, Jiayi Ge, Yi Deng, Feiyang Ding, Zhiyu Wang, Wenya Zhu, Lei Hu, Jing He, and Xiaoxia Gu Vol. 77, 1
Degradation kinetics and performances of poly(lactic acid) films in artificial seawater 5929 5941
Yu-zhu Li, Li-hui Yao, Ya Li, Ya-juan Wang, Ling-hui Wang, Zhi-qiang Jiang, Dan Qiu, and Yun-xuan Weng Vol. 76, 9
The effect of different solvents and acidifying reagents on the anthocyanin profiles and antioxidant capacity of purple corn 4691 4704
Ruilin Hao, Huimin Zhang, Yan Feng, Dandan Yang, Zhigang Zhao, and Sanhu Zhao Vol. 76, 8
The aging behavior of microplastics manufactured from diverse polymers is predicted by the Johnsen index with regularized PLS 4041 4047
Tahir Mehmood, Muhammad Tahir, and Chen Zhi Vol. 76, 7
Catalytic behaviors of different zeolites loaded with platinum for continuous-flow hydroisomerization of endo-tetrahydrodicyclopentadiene 4323 4331
Wen-Ke Wang, Zhao-Lin Fu, Dan-Dan Jia, Cheng-Qiang Wang, Jie Zhao, En-Hui Xing, Yi-Bin Luo, Zhi-Ping Tao, and Xing-Tian Shu Vol. 76, 7
Synthesis of a novel porous diatomite/AlOOH composite material and its humidity control performance 3909 3918
Zhibo Hu, Shuilin Zheng, Yu Li, Junhui Xiao, Xinqing Wen, Meiling Guo, Zihao Zhang, and Jiancheng Shu Vol. 76, 6
N-terminal epitope surface imprinted particles for high selective cytochrome c recognition prepared by reversible addition- fragmentation chain transfer strategy 3937 3947
Xinxin Li, Min Lin, Hongfeng Zhang, Wenquan Ji, Yuhan Shi, Zhiyang Qi, Tianwen Fu, Qinran Li, and Qiliang Deng Vol. 76, 6
Construction and analyses of molecular exchange flow for gas mixtures in microchannels 3185 3199
Shida Meng, Wei Lu, Cheng Zeng, Rishuai Qin, and Zhizhou Xu Vol. 76, 5
Polyurethane foam sampling for the determination of acetochlor in the air of workplace-gas chromatography 2375 2384
Mengyao Chen, Jian Wu, Hao Chen, Zongli Huo, Xuexue Ding, Huimin Wang, Guangzhi Yang, Xin Liu, Baoli Zhu, and Feng Zhang Vol. 76, 4
Synthesis and properties of butterfly-shaped naphthalimide-based AIE-active fluorescent dyes 2397 2404
Hui Zhang, Meng Zhou, Haina Wang, Yuling Zhao, and Tianzhi Yu Vol. 76, 4
Efficient preparation of salicylonitrile from methyl salicylate over supported boron phosphate catalyst in a continuous fixed bed reactor 1365 1375
Zhen-Ji Kong, Zhong Wu, Guan-Hu Chen, Zhong-Hua Sun, Wei-You Zhou, Zhi-Hui Zhang, Ming-Yang He, and Qun Chen Vol. 76, 3
Monitoring fiber-like aggregation of collagen using gold nanoparticles as probes 1377 1384
Yanqiu Zhao, Wenjing Hu, Jizhen Kang, Xiaoning Lin, Benmei Wei, Juntao Zhang, Chengzhi Xu, and Haibo Wang Vol. 76, 3
Computational studies of adsorption of dinitrogen over the group 8 metal-borazine complexes 1539 1552
Lakshmipathy Devi, Packirisamy Kuzhalmozhi Madarasi, and Thayalaraj Christopher Jeyakumar Vol. 76, 3
A method of the determination nitrate nitrogen (NO3-N) in high-salinity water samples 1739 1744
Jing Hu, Zhi Zhuang, Mengyan Pan, Tianhao Han, Yuliang Li, and Weiguo Liu Vol. 76, 3
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine and polyetherimide decorated silver nanoparticles for colorimetric Mn2+ ions detection in aqueous solution 7253 7260
Zhikun Zhang, Chunyan Shang, Wenmeng Zhao, Yapeng Cao, Jilong Han, Cuixia Hu, and Yumin Liu Vol. 76, 11
Fabrication of 2D layered structure of rGO@Bi2O2CO3@NiCo-LDHs composite electrode for aqueous asymmetric supercapacitor 277 286
Zhi-Guang Yang, Shu-Jing Liu, Jing-Jing Zheng, Luo-Xi Wang, Li-Na Xiao, Zhen-Dong Li, Xiao-Bin Zhang, and Zhi-Qiang Hou Vol. 76, 1
Carbon-based selenium: an easily fabricated environmental material for removing lead from the electrolytic wastewater 401 408
Zhida Zhu, Shuai Sun, and Xiaobi Jing Vol. 76, 1
Research progress on supported solid superbase and its catalytic application 4445 4463
Xiang Yu, Xinzhi Chen, Wenfei Meng, and Mingqiao Zhu Vol. 75, 9
An annular reactor for direct methane autothermal reforming 4803 4816
Pingyu Kuai, Yunxiang Pan, Weibin Li, Huimin Liu, and Zhiwu Feng Vol. 75, 9
A novel one-step mechanically strengthened hyaluronic acid hydrogel assisted by a small molecular agent 4093 4098
Shan Yu, Zhiwen Zeng, Cuiping Guo, Jiu Jiang, Dating Pei, Daohuan Lu, and Zhijie Geng Vol. 75, 8
Pyrolysis of sugarcane bagasse for bio-chemicals production catalyzed by micro-mesoporous composite molecular sieves 3283 3293
Pan Wang, Yi Zheng, Xiaofei Liang, Zhijie Jia, Xinzi Wang, Yuwen Guo, and Lianhai Ren Vol. 75, 7
Recent development of magnetic nanomaterial-supported M(Salen) composites as recyclable heterogeneous catalysts 2965 2980
Jie Min, Zhenhao Xia, Tiecheng Zhang, Hongying Su, Yunfei Zhi, and Shaoyun Shan Vol. 75, 7
Synthesis of Fe3Se4/carbon composites from different metal–organic frameworks and their comparative lithium/sodium storage performances 2737 2747
Zhen Shen, Chenhao Zhao, Zhibiao Hu, Chunye Fu, fenfen Lv, and Qilang Lin Vol. 75, 6
Adsorption behavior of melphalan anti-ovarian cancer drug onto boron nitride nanostructures. Studying MTT assay: in vitro cellular toxicity and viability 1469 1474
Xia Meng, Licui Ye, Zhiling Yang, Rui Xiang, and Jingyi Wang Vol. 75, 4
Surface modification via 2-thenoyltrifluoroacetone and the photophysical studies 873 881
Li Yu, Jinwei Gao, Zhi Zeng, and Yuhui Zheng Vol. 75, 3
Catalytic activity of Schiff base monocrystal and its application for colorimetric detection of dopamine 1259 1266
Qinghua Weng, Shuyu Chen, Jinquan Yi, Siqi Huang, Jiaye Wang, Fei Wang, Xing Shang, Jie Kang, and Zhizhong Han Vol. 75, 3
Synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones catalyzed by poly(ferric 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate) 583 590
Zhihao Zhao, Hongguang Dai, and Lan Shi Vol. 75, 2
Controlled preparation of Fe3O4/PLA composites and their properties 6399 6406
Lihui Yao, Yajuan Wang, Ya Li, Zhiqiang Jiang, and Dan Qiu Vol. 75, 12
Effect of benzene ring and alkane chain contained bio-based plasticizers on the plasticizing performance of polyvinyl chloride films 5515 5521
Yufeng Ma, Zhimin Kou, Puyou Jia, and Jing Zhou Vol. 75, 10
Novel A-π-D-π-A structure two-photon polymerization initiators based on phenothiazine and carbazole derivatives 5249 5256
Shanggeng Li, Jiaming Hu, Shuai Zhang, Cheng Feng, Longfei Zhang, Cheng Wang, Zhibing He, and Lin Zhang Vol. 75, 10
Insights into pyrolysis behavior of polyacrylonitrile precursors using Py-GC/MS 5297 5311
Qian Liu, Xinyu Yang, Dipan Xuan, Zhe Lu, Fenqiang Luo, Shuirong Li, Yueyuan Ye, Duo Wang, Cunbiao Miao, Zhun Liu, Dechao Wang, and Zhifeng Zheng Vol. 75, 10
Three-dimensional magnetic enzyme-inorganic hybrid nanocomplexes with high reusability and stability to obtain lactose-free products 5353 5362
Fei Yi, Yu-Cheng Liu, Yun-Jia Yang, Xing-Hu Ji, and Zhi-Ke He Vol. 75, 10
Silver nanopentagons-based colorimetric sensor for high-selective chromium(III) detection in aqueous solution with polyvinylpyrrolidone and citrate 5535 5541
Zhikun Zhang, Dongan Guo, Cuixia Hu, and Yumin Liu Vol. 75, 10
Synthesis and application of a novel phosphoryl thiourea-containing flame retardant for epoxy resin 2403 2414
Ge-Yun You, Hong-Wu He, Bin Feng, Yu-Ying Tang, Zhi-Quan Cheng, and Fang-Fang Fan Vol. 74, 8
Extraction and separation of thorium(IV) and uranium(VI) with 4-oxaheptanediamide into ionic liquid system from aqueous solution 2049 2057
Peng Ren, Yang Li, Zhifen Wang, Yanxia Geng, Tao Yu, and Rong Hua Vol. 74, 7
Synthesis and characterization of a novel Schiff base and its enhancement on flame retardancy of epoxy resins 2201 2210
Ge-Yun You, Hong-Wu He, Bin Feng, Yu-Ying Tang, Fang-Fang Fan, Zhi-Quan Cheng, Chang-Jie Yang, and Cong Liang Vol. 74, 7
l-Tyrosine protected Cu nanoclusters for reversible pH-sensors 1831 1838
Zhifeng Cai, Caifeng Zhang, and Kang Jia Vol. 74, 6
Red-emitting fluorescence probe for sensing viscosity in living cells 1071 1078
Hui Wang, Le Zhou, Fengze Cai, Xuebing Shen, Jianqiang Sun, Yan Wei, Dexiang Feng, Zhijun Feng, and Jing He Vol. 74, 4
Graphene oxide nanoribbon catalysis of gold nanoreaction and its application to SERS quantitative analysis of ultratrace glucose 1059 1069
Dong-Mei Yao, Qing-Ye Liu, and Zhi-Liang Jiang Vol. 74, 4
Hierarchical porous carbon/selenium composite derived from hydrothermal treated peanut shell as high-performance lithium ion battery cathode 1289 1299
Chen-Hao Zhao, Bo-Jun Peng, and Zhi-Biao Hu Vol. 74, 4
Design, synthesis, and insecticidal/acaricidal evaluation of novel pyrimidinamine derivatives containing phenyloxazole moiety 963 970
Ning Zhang, Ming-Zhi Huang, Ai-Ping Liu, Min-Hua Liu, Li-Zhong Li, Chun-Ge Zhou, Ye-Guo Ren, Xiao-Ming Ou, Chu-Yun Long, Jiong Sun, Ming-Ming Dang, and Zhi-Li Lan Vol. 74, 3
Graphene oxide-assisted ethanol reflux extraction of total flavonoids from Ginkgo biloba leaves: study of kinetics and mechanism 971 984
Qiuyan Gong, Zidong Guo, Zhihao Sun, Jinggeng Gong, and Fengyu Wei Vol. 74, 3
A sensitive and selective electrochemical sensor for the simultaneous determination of trace Cd2+ and Pb2+ 1027 1037
Jinbang Mei, Zhihua Ying, Wei Sheng, Jie Chen, Junming Xu, and Peng Zheng Vol. 74, 3
Selective depression of sphalerite by combined depressant K3[Fe(CN)6], ZnSO4, and Na2CO3 in Pb–Zn sulfide flotation separation 421 429
Zhicong Wei, Hengsong Wang, Chen Xue, and Ming Zeng Vol. 74, 2
A novel colloidal deposition method to prepare copper nanoparticles/polystyrene nanocomposite with antibacterial activity and its comparison to the liquid-phase in situ reduction method 471 483
Yu Ma, Yongheng Chen, Jing Huang, Zhixin Zhang, Dongyu Zhao, Xiwen Zhang, and Bin Zhang Vol. 74, 2
An asymmetric supercapacitor based on NiCo2O4 nanosheets as anode and partially reduced graphene oxides/carbon nanotubes as cathode 591 599
Ke Yan, Juan Wu, Ying-Ying Wang, Ning-Ning Liu, Ji-Tao Li, Yong-Ping Gao, and Zhi-Qiang Hou Vol. 74, 2
Adsorption of temozolomide chemotherapy drug on the pristine BC3NT: quantum chemical study 4525 4531
Junling Zhu, Zhi Lu, Xu Jing, Xiaowen Wang, Qingshan Liu, and Liang Wu Vol. 74, 12
One-pot green synthesis of l-proline-stabilized copper nanoclusters for quercetin sensing 3839 3846
Zhifeng Cai, Ruitao Zhu, Caifeng Zhang, Erxiao Hao, Jie Zhao, and Tianqi Wu Vol. 74, 11
Determination and application of the reaction between REOCl (RE = Y, Gd and Sm) and H2O 3987 3993
Binfeng Pan, Zhimin Zhang, and Xuchen Lu Vol. 74, 11
Adsorption of fluoroquinolone by carbon nanotubes: a combined experimental and density functional theory study 3847 3856
Zhiqian Chen, Ruiling Han, and Changping Zhong Vol. 74, 11
Regio- and stereoselective intramolecular hydroalkoxylation of aromatic alkynols: an access to dihydroisobenzofurans under transition-metal-free conditions 3303 3310
Shu-Yan Yu, Li-Hong Gao, Jing-Xin Wu, Hong-Bing Lan, Yi Ma, and Zhi-Gang Yin Vol. 74, 10
Quantitative density operator analysis of correlation spectroscopy NMR experiments 3641 3649
Fengfang Chen, Shengrong Lai, Honghao Cai, Zhiliang Wei, Hanping Ke, Lin Chen, and Liangjie Lin Vol. 74, 10
Effects of phenothiazine and phenoxazine on photophysical properties of coumarin derivatives 305 310
Yuling Zhao, Yanyan Wang, Xinyu Li, Yanmei Li, Youjia Wang, and Tianzhi Yu Vol. 74, 1
Synthesis and characterization of three-dimensional sea urchin-like AgBr/TiO2 microspheres with enhanced antibacterial and visible-light photocatalytic performance 1971 1978
Xiue Liu, Chen Sun, Yundi Yue, Tingjiang Yan, Yuanchun He, Yang Yu, Wenjuan Li, Wenliang Wang, Kunlei Zhu, and Zhihong Jing Vol. 73, 8
Enhancement of erythritol production in Trichosporonoides oedocephalis by regulating cellular morphology with betaine 2065 2072
Pei Kang, Liangzhi Li, Lishi Yan, Xin Ju, Cuiying Hu, and Xuemei Yao Vol. 73, 8
The ratiometric fluorescent detection of anthrax spore biomarker based on functionalized silicon nanodots 1753 1759
Li Xu, Ya-Nan Zhang, Xing-Hu Ji, and Zhi-Ke He Vol. 73, 7
An improved synthesis of the 5-HT1A receptor agonist Eptapirone free base 1321 1331
Wei Peng, Jian Chen, Hui Liu, Xiufang Li, Zhiwei Deng, Jing Yuan, Yizhou Peng, Yanjing Yang, and Shian Zhong Vol. 73, 6
The composition, chemical properties, and processing of the unique niobium–rare earth ores of the Tomtor deposit 1437 1446
V. I. Kuzmin, D. S. Flett, V. N. Kuzmina, A. M. Zhizhaev, N. V. Gudkova, D. V. Kuzmin, M. A. Mulagaleeva, A. V. Tolstov, and O. A. Logutenko Vol. 73, 6
Investigation on extraction behavior and extraction mechanism of uranium(VI) with DGA derivative into organic system from aqueous solution 1459 1467
Lili Xiao, Peng Ren, Yang Li, Rong Hua, Zhifen Wang, Zhanggao Le, Yanxia Geng, and Tao Yu Vol. 73, 6
A quinoline-based Schiff base for significant fluorescent “turn-on” and absorbance-ratiometric detection of Al3+ 1469 1479
Yu-Qing Ma, Xue-Jiao Sun, Ming-Qiang Li, Shuang Zeng, Zhi-Yong Xing, and Jin-Long Li Vol. 73, 6
The effect of carbonization temperature of waste cigarette butts on Na-storage capacity of N-doped hard carbon anode 1237 1246
Hongying Hou, Chengyi Yu, Xianxi Liu, Yuan Yao, Zhipeng Dai, and Dongdong Li Vol. 73, 5
Study on supercritical water oxidation of o-dichlorobenzene in a quartz micro-reactor with in situ microscope and Raman spectroscopy 1257 1262
Chun-Mian Lin, Huan Liu, Wan-Shun Zhen, Ke Bei, and Zhi-Yan Pan Vol. 73, 5
Synthesis of novel trans-4-(phthalimidomethyl)- and 4-(imidazol-1-ylmethyl)-3-indolyl-tetrahydroisoquinolinones as possible aromatase inhibitors 1263 1277
Nikola T. Burdzhiev, Todor I. Baramov, Elena R. Stanoeva, Stanislav G. Yanev, Tsveta D. Stoyanova, Diana H. Dimitrova, and Kristina A. Kostadinova Vol. 73, 5
Activation and recyclization of a benzocyclobutenone derivative catalyzed by a chiral Rh(I) complex based on DFT investigations 995 1001
Xueli Cheng, Feng Li, Yanyun Zhao, Zhiguo Wang, and Chang-An Wang Vol. 73, 4
Synthesis and properties of epoxy soybean oil-based polyurethanes modified by 3,13-dimethyhydroxysilyl double-decker phenylsilsesquioxane 747 756
Yue Wen, Pingping Jiang, Agus Haryono, Pingbo Zhang, Lipeng Zhang, Phyu Thin Wai, Daobin Li, Zhiliang Cao, and Jian Xu Vol. 73, 3
Synthesis and biological evaluation of 2,4-disubstituted thiazole amide derivatives as anticancer agent 355 364
Zhi-Hua Zhang, Hong-Mei Wu, Sai-Nan Deng, Rui-Xia Chai, Muriira Cyrus Mwenda, Yuan-Yuan Peng, Dong Cai, and Yu Chen Vol. 73, 2
Study on gel weight fraction of ultraviolet-cured acrylic adhesives 517 524
Yefeng Feng, Qihuang Deng, Jianbing Hu, Cheng Peng, Qin Wu, and Zhichao Xu Vol. 73, 2
Novel water-soluble fluorescent probe for rapidly detecting SO2 derivatives 2737 2743
Hui Wang, Le Zhou, Fengze Cai, Yongling Xu, Di Li, Dexiang Feng, Yan Wei, Zhijun Feng, Xiaoxia Gu, and Yunjun Wu Vol. 73, 11
Relationship between radical scavenging activity and polymolecular properties of brown algae polyphenols 2377 2385
Konstantin Bogolitsyn, Anna Druzhinina, Platon Kaplitsin, Denis Ovchinnikov, Anastasia Parshina, and Marina Kuznetsova Vol. 73, 10
A novel core-shell polyaniline/graphene oxide/copper nanocomposite for high performance and low-cost supercapacitors 119 129
Yu Ma, Dongyu Zhao, Yongheng Chen, Jing Huang, Zhixin Zhang, Xiwen Zhang, and Bin Zhang Vol. 73, 1
Solid-state fluorescence organic materials as a tool for spectral modification of ZnS-based screen-printed thick layer electroluminescence devices 1677 1684
Michal Hrabal, Ivaylo Zhivkov, Lukáš Omasta, Klára Foldýnová, Patrícia Guricová, Martin Vala, and Martin Weiter Vol. 72, 7
Organic solar cells based on anthracene-containing PPE–PPVs and non-fullerene acceptors 1769 1778
Shahidul Alam, Rico Meitzner, Ogechi V. Nwadiaru, Christian Friebe, Jonathan Cann, Johannes Ahner, Christoph Ulbricht, Zhipeng Kan, Stephanie Höppener, Martin D. Hager, Daniel A. M. Egbe, Gregory C. Welch, Frédéric Laquai, Ulrich S. Schubert, and Harald Hoppe Vol. 72, 7
Regioselective reactions of methyl pyropheophorbide a with formaldehyde based on hydroxymethylation 1389 1398
Yang Liu, Huiqiang Wu, Xiao Zhang, Qiang Pan, Xiangmin Wang, Wei Peng, Jungang Yin, Guizhi Li, Jiazhu Li, and Jinjun Wang Vol. 72, 6
Bi2O3/BiFeO3 heterostructure: preparation, characterization, and photocatalytic activity 1327 1337
Yingying Shi, Ming Xiao, Lijun Luo, Yefei Zhang, Shan Wang, Yu Chen, Yanju Long, Lingxin Li, and Fengzhi Jiang Vol. 72, 6
A novel fast green method for the preparation of the squaraine dye 3-oxo-4[(1,3,3-trimethyl-3H-indol-1-ium-2-yl)methylene]-2-[(1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)methyl]cyclobut-1-enolate, inner salt 1549 1552
Stela Minkovska, Nikola Burdzhiev, Alexi Alexiev, and Todor Deligeorgiev Vol. 72, 6
Degradation of ofloxacin by UVA-LED/TiO2 nanotube arrays photocatalytic fuel cells 359 368
Bin Xia, Juan-juan Yao, Chen-xi Han, Zhi Zhang, Xiang-yu Chen, and Yan-juan Fang Vol. 72, 2
Synthesis of vanadium oxides nanosheets as anode material for asymmetric supercapacitor 2849 2857
Zhi-Qiang Hou, Zhi-Guang Yang, and Yong-Ping Gao Vol. 72, 11
Optimizing the preparation conditions of polypyrrole electrodes for enhanced electrochemical capacitive performances 2513 2522
Xiaomin Zhi and Haihan Zhou Vol. 72, 10
The Cu(I)- and HNO3-catalyzed oxidation of substituted toluenes to the benzoic acid based on NO x recycling 51 56
Mengyi Wei, Chao Qian, and Xinzhi Chen Vol. 72, 1
A label-free electrochemical immunosensor based on multi-functionalized graphene oxide for ultrasensitive detection of microcystin-LR 71 79
YunXia Hu, Fang Shang, Yuan Liu, Sui Wang, Yufang Hu, and Zhiyong Guo Vol. 72, 1
An effective and convenient synthesis of cordycepin from adenosine 149 160
Shen Huang, Hui Liu, Yanhua Sun, Jian Chen, Xiufang Li, Jiangfeng Xu, Yuwei Hu, Yuqing Li, Zhiwei Deng, and Shian Zhong Vol. 72, 1
Potent antibacterial agents: pyridinium-functionalized amphiphiles bearing 1,3,4-oxadiazole scaffolds 1013 1018
Pei-Yi Wang, Lei Zhou, Jian Zhou, He-Shu Fang, Zhi-Bing Wu, Wei Xue, Bao-An Song, and Song Yang Vol. 71, 6
Electroless deposition of silver on poly(3, 4-ethylenedioxythiophene): role of the organic ions used in the course of electrochemical synthesis 339 346
Vasilena Karabozhikova and Vessela Tsakova Vol. 71, 2
Effects of acid treatment on electrochemical properties of Li2MnO3·LiNi0.5Co0.45Fe0.05O2 cathode materials 2465 2471
Xiang Yao, Yi Hu, and Zhi Su Vol. 71, 12
Design, synthesis and biological evaluation of 1H-pyrazole-5-carboxamide derivatives as potential fungicidal and insecticidal agents 2053 2061
Mingzhi Huang, Danling Huang, Aiping Liu, Xingping Liu, Xiaoyang Chen, Weidong Liu, Hui Pei, Jiong Sun, Dulin Yin, and Xiaoguang Wang Vol. 71, 11
An efficient synthesis of β-methoxycarbonyl-γ-butyrolactones 1825 1828
Ruirui Li, Zhiqiang Li, Lan Jiang, and Zhengning Li Vol. 71, 10
Development of nitrilase-mediated process for phenylacetic acid production from phenylacetonitrile 1985 1992
Haiyang Fan, Lifeng Chen, Huihui Sun, Hualei Wang, Qinghai Liu, Yuhong Ren, and Dongzhi Wei Vol. 71, 10
Chemoselective synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles in lactic acid without additive 1293 1298
Zhi-Yu Yu, Jia Zhou, Qiu-Sheng Fang, Ling Chen, and Zhi-Bin Song Vol. 70, 9
Liquid—liquid equilibria of ternary systems of 1-hexene/hexane and extraction solvents 585 593
Lin Zhu, Fang-Fang Li, Ji-Qin Zhu, and Zhi-Gang Lei Vol. 70, 5
Preparation and properties of gelatin films incorporated with N-hydroxysuccinimide-activated end-bit binary acid 505 514
Chen Zhuang, Fu-Rong Tao, and Yue-Zhi Cui Vol. 70, 4
Adsorption desulphurisation of dimethyl sulphide using nickel-based Y zeolites pretreated by hydrogen reduction 294 304
Xiao-Ling Yu, Yan-Nan Lu, De-Zhi Yi, Huan Huang, Li Shi, and Xuan Meng Vol. 70, 3
Co-precipitation behaviour of titanium-containing silicate solution 1632 1641
Hui-Hong Lü, Min-Zhi Wu, Zheng-Li Zhang, Xing-Rong Wu, Liao-Sha Li, and Zhi-Fang Gao Vol. 70, 12
Synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from glucose in a biphasic medium with AlCl3 and boric acid as the catalyst 1649 1657
Zhi-Lei Xu, Xiao-Yue Wang, Mei-Yu Shen, and Chang-Hai Du Vol. 70, 12
A new procedure for the synthesis of 2-[(4-dodecyloxyphenyl)sulfonyl]butanoic acid 1237 1243
Yun-Long Shi, Ling Wang, Chao Qian, Ming Tao, Zu-Tai Liao, and Xin-Zhi Chen Vol. 69, 9
Stable UV absorption material synthesized by intercalation of squaric acid anion into layered double hydroxides 456 461
Shi-Feng Li, Yan-Ming Shen, Min Xiao, Zhi-Gang Zhang, and Wen-Xiu Li Vol. 69, 3
Conversion of phenylacetonitrile in supercritical alcohols within a system containing small volume of water 490 494
Zhi-Qiang Hou, Rui-Zhe Zhang, Li-Gang Luo, Jing Yang, Chun-Ze Liu, Yuan-Yuan Wang, and Li-Yi Dai Vol. 69, 3
Chiral separation of α-cyclohexylmandelic acid enantiomers using ionic liquid/salt aqueous two-phase system 1465 1472
Lei-Lei Chen, Fen-Fang Li, and Zhi-Jian Tan Vol. 69, 11
Characterization and optimization of mesoporous magnetic nanoparticles for immobilization and enhanced performance of porcine pancreatic lipase 1298 1311
Yong-Bo Shao, Tao Jing, Jing-Zhi Tian, Yong-Jie Zheng, and Ming-Hui Shang Vol. 69, 10
Effect of zinc introduction on catalytic performance of ZSM-5 in conversion of methanol to light olefins 1187 1193
Su-Hong Zhang, Zhi-Xian Gao, Shao-Jun Qing, Sheng-Yu Liu, and Yan Qiao Vol. 68, 9
Effect of anions on the structure and catalytic properties of a La-doped Cu-Mn catalyst in the water-gas shift reaction 1049 1058
Run-Xia He, Hao-Qiang Jiang, Fang Wu, Ke-Duan Zhi, Na Wang, Chen-Liang Zhou, and Quan-Sheng Liu Vol. 68, 8
Efficient one-pot synthesis of 2-hydroxyethyl per-O-acetyl glycosides 1132 1136
Hong-Wen Tao, Xia Wang, Ping-Gui Yi, Zhi-Hong Deng, Xian-Yong Yu, and Xiao-Fang Li Vol. 68, 8
Microwave-assisted synthesis and antibacterial activity of derivatives of 3-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl]-5-(4-fluorobenzylthio)-4H-1,2,4-triazol-4-amine 401 408
Yong-Le Peng, Xing-Li Liu, Xiao-Hong Wang, and Zhi-Gang Zhao Vol. 68, 3
Trimerization of aldehydes with one α-hydrogen catalyzed by sodium hydroxide 422 426
Yu-Gang Li, Chen-Xi Luo, Chao Qian, and Xin-Zhi Chen Vol. 68, 3
Synthesis of ethyl-6-aminohexanoate from caprolactam and ethanol in near-critical water 164 169
Zhi Qiang Hou, Li Gang Luo, Chun Ze Liu, Yuan Yuan Wang, and Li Yi Dai Vol. 68, 2
Enantioseparation of mandelic acid and α-cyclohexylmandelic acid using an alcohol/salt-based aqueous two-phase system 1539 1545
Fen-Fang Li, Zhi-Jian Tan, and Zhi-Feng Guo Vol. 68, 11
Biotransformation of iminodiacetonitrile to iminodiacetic acid by Alcaligenes faecalis cells immobilized in ACA-membrane liquid-core capsules 53 64
Jin-Feng Zhang, Zhi-Qiang Liu, Xin-Hong Zhang, and Yu-Guo Zheng Vol. 68, 1
Effect of valence of copper on adsorption of dimethyl sulfide from liquid hydrocarbon streams on activated bentonite 98 104
Huan Huang, De-Zhi Yi, Yan-Nan Lu, Xiao-Lin Wu, Yun-Peng Bai, Xuan Meng, and Li Shi Vol. 68, 1
Base-catalysed reduction of pyruvic acid in near-critical water 509 516
Li Gang Luo, Zhi Qiang Hoau, Yuan Yuan Wang, and Li Yi Dai Vol. 67, 5
Experimental investigation of bubble and drop formation at submerged orifices 313 325
Nicolas Dietrich, Nadia Mayoufi, Souhil Poncin, and Huai-Zhi Li Vol. 67, 3
N-alkylation of ethylenediamine with alcohols catalyzed by CuO-NiO/γ-Al2O3 304 307
Jia-Min Huang, Lu-Feng Xu, Chao Qian, and Xin-Zhi Chen Vol. 66, 4
Solubility of methane in octane + ethanol at temperatures from 303.15 K to 333.15 K and pressures up to 12.01 MPa 316 320
Jun-Qing Cai and Jin-Zhi Qiao Vol. 66, 4
Mechanistic insights into the reaction of CF3CCl3 with SO3: Theory and experiment 1059 1064
Zhi-Zheng Liu, Zhi-Rong Chen, Hong Yin, and Shen-Feng Yuan Vol. 66, 11
Additive-assisted Rupe rearrangement of 1-ethynylcyclohexan-1-ol in near-critical water 33 38
Yong-Juan Chang, Zhi-Zhong Wang, Li-Gang Luo, and Li-Yi Dai Vol. 66, 1
Analysis of streptolydigin degradation and conversion in cultural supernatants of Streptomyces lydicus AS 4.2501 652 659
Liangzhi Li, Jiaolong Fu, Yexian Qiu, and Jinlian Wang Vol. 65, 5
Synthesis of methyl acetoacetate from acetone and dimethyl carbonate with alkali-promoted MgO catalysts 758 766
Dudu Wu and Zhi Chen Vol. 64, 6
Modification of poly(vinyl alcohol) membrane via blending with poly(γ-benzyl l-glutamate)-block-poly(ethylene glycol) copolymer 776 782
Guo-Quan Zhu, Qiao-Chun Gao, Zhi-He Li, and Fa-Gang Wang and Hua Zhang Vol. 64, 6
Influence of a Fe/activated carbon catalyst and reaction parameters on methane decomposition during the synthesis of carbon nanotubes 799 805
Vaiyazhipalayam Murugaiyan Sivakumar, Abdul Rahman Mohamed, Ahmad Zuhairi Abdullah, and Siang-Piao Chai Vol. 64, 6
A novel method for N-alkylation of aliphatic amines with ethers over γ-Al2O3 537 540
Hangeng Chen, Tao Zhang, Chao Qian, and Xinzhi Chen Vol. 64, 4
An amperometric sensor for uric acid based on ordered mesoporous carbon-modified pyrolytic graphite electrode 641 645
Yonggen Ma, Guangzhi Hu, Shijun Shao, and Yong Guo Vol. 63, 6
A new xanthone from the roots of Securidaca inappendiculata 102 104
Wen-Yi Kang, Zhi-Qiang Ji, and Jin-Mei Wang Vol. 63, 1
Synthesis, crystal structure, and magnetic properties of a cobalt(II) complex with (3,5-dichloropyridin-4-yl)(pyridin-4-yl)methanol 423 427
Zhicheng Zhu and Masahiro Mikuriya Vol. 62, 4
Studies of XPS and ORD on Ternary Lanthanide Complexes of D-Camphor-β-sulfonic Acid and 1,10-Phenanthroline 110 112
Z. Zengzhi Vol. 55, 2
Preparation and antiinflammatory action of thiocarbazone derivatives and their complexes with Cu(II) and Au(III) 373 378
Z. Zheng-Zhi and M. Yong-Xiang Vol. 45, 3
The Effect of Fillers upon Degradation of Poly(organosiloxane) Rubbers 397 403
R. M. Aseeva, A. A. Berlin, and S. M. Mezhikovskii Vol. 26, 5
The Investigation of Thermostability of Poly(Sulfophenylene Quinones) 217 223
S. M. Mezhikovskii, A. A. Matnishyan, and B. I. Liogon Vol. 26, 3
Surface activity at fusion of aluminum and its fusion with flux 711 722
E. A. Zhemchuzhina Vol. 13, 11

Saturday, July 20, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers